Mgr. Barbora Blašková
preklady zo slovinského jazyka

Mgr. Barbora Blašková - prekladateľka zo slovinského jazyka

Profil prekladateľa

 • Členka Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov (2015)
 • Absolventka Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v odbore Slovinský jazyk a literatúra (2014)
 • Študijný pobyt na Filozofickej fakulte v Ľubľane (Univerza v Ljubljani, 2/2010 — 8/2010)
 • 50. seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry v Ľubľane (Univerza v Ljubljani, 6/2014 – 7/2014)
 • 47. seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry v Ľubľane (Univerza v Ljubljani, 7/2011)
 • Intenzívny jazykový kurz slovinčiny v Koperi (Univerza na Primorskem, 1/2010 – 2/2010)

Ponúkam preklady textov zo/do slovinčiny tohto druhu:

 • webové stránky
 • katalógy
 • technické manuály
 • návody na použitie
 • rôzne typy zmlúv
 • reklamné texty
 • právne texty
 • odborné články
 • softvérová dokumentácia
 • obchodná korešpondencia
 • filmové scenáre
 • divadelné hry
 • umelecké texty
 • iné

Neprekladám:

Úradné dokumenty, ktoré si vyžadujú okrúhlu pečiatku súdneho prekladateľa (rodný list, sobášny list, výpisy z registra trestov, výpisy z obchodného registra a iné).


Info: +421 902 083 493
barbora.blasko@gmail.com

© 2014 Barbora Blašková